Burkina Faso

Gelegen in West-Afrika is op 5 augustus 1960 Burkina Faso als voormalig kolonie van Frankrijk onafhankelijk geworden.
Het land heeft meer dan 20 miljoen inwoners en kent 26 verschillende stammen, waarvan de Mossi met 10 miljoen verreweg de grootste is.
Elke stam kent zijn eigen taal. Frans is de officiële taal. Burkina Faso behoort bij de 10 armste landen ter wereld.
 

Bezienswaaardigheden

Het Leven

Muziek

Als je op zoek bent naar informatie in beeld en tekst over natuur, cultuur, geologie, stads-of plattelands leven.

Als je meer wilt weten over Mensen in de Sahel, wonen in Burkina Faso, land- en tuinbouwaktiviteiten of ambachten.

Als je geinteresseerd bent in de sound van Afrikaanse, Burkinabé, Sahel, traditionele muziek of een festival

 

Bevolking

Volgens cijfers uit 2022 woonden er ruim 22 miljoen mensen en bedroeg de bevolkingsdichtheid 81 inw. per vierkante kilometer.

  • De natuurlijke bevolkingsgroei bedraagt 2,7%.
  • Geboortecijfer per 1000 inwoners is 41.2
  • Sterftecijfer per 1000 inwoners is 11.2
  • De levensverwachting is 60 jaar. (mannen 58,2 en vrouwen 62 jaar (2022)
  • Meer dan 50% van de inwoners van Burkina Faso behoort tot de Mossi. De Mossi wonen in het centrale deel van het land. In het noorden van het land leven de nomadische Fulani. Andere belangrijke minderheden zijn de Lobi, de Mandé, de Bobo en de Gourma.

Taal. Frans is de officiële taal van Burkina Faso, maar slechts 15% van de bevolking spreekt dit ook thuis. Daar worden vooral inheemse talen gesproken. Mossi of Moré is de taal die meer dan 50 % van de bevolking spreekt, vooral in de regio rond de hoofdstad Ouagadougou. Andere belangrijke talen zijn Fulfulde en Dioula. Deze drie talen hebben een nationale status, in tegenstelling tot de vele andere inheemse talen die in Burkina Faso gesproken worden. Voor meer cijfers BF alle cijfers , Wereldbank deel 1 en deel 2

 
 

Economie

Burkina Faso is afgesneden van de zee en kent een economie die kwetsbaar is voor exogene factoren zoals het klimaat en olieprijzen op de wereldmarkt. 32% van het bruto binnenlands product (bbp) komt voort uit de primaire (landbouw) sector, waar katoen en veeteelt de belangrijkste producten zijn. De primaire sector vormt de basis van de economie. Ca. 90% van de werkende beroepsbevolking is werkzaam in deze sector. De secondaire sector draagt voor ca. 22% bij aan het bruto binnenlands product en de tertiaire sector voor 46,1%. (bron 2017)

Burkina Faso voert sedert 1991 een economisch herstructureringsprogramma uit, dat mede door de devaluatie van de FCFA in 1994 heeft geleid tot een groei van gemiddeld 6,9% in 2022.

In een poging de boeren te beschermen tegen al te grote fluctuaties in de katoenprijzen wordt een nieuw prijsmechanisme voor katoen geintroduceert. De prijs die de boeren voor de katoen gaan ontvangen, zal zijn gebaseerd op een gemiddelde van de historische en verwachte prijzen op de wereldmarkt.

De industriële sector krijgt een positieve impuls, er wordt begonnen met goudwinning in de Essakane en de Taparko-Boroum mijnen. Dit zijn de eerste van vijf à zes mijnen die de komende jaren zullen worden geopend. Ook de dienstensector ondervindt momenteel groei, voornamelijk dankzij toename van nationale vraag.

 
 

Klimaat

Burkina Faso bestaat voor het grootste deel uit een schiervlakte en ligt op een gemiddelde hoogte van meer dan 400 m. boven de zeenspiegel en valt in de overgangszone van het tropische savanneklimaat. De Sahel in het noorden kent het warme woestijnklimaat.

Regenseizoen. Burkina Faso heeft te maken met een droog seizoen dat samenvalt met de klimatologische winter op het noordelijk halfrond. Vanaf november tot medio april is het in vrijwel heel het land droog. Regenbuien zijn een uitzondering en gering in omvang. Tegen mei komt er een weeromslag naar een natter weertype. Het natte seizoen begint in mei en duurt tot eind september. De meeste neerslag valt in de maand augustus. In de natste gebieden bedraagt de neerslag in augustus rond de driehonderd millimeter (langjarig gemiddelde). Tijdens natte jaren kan dit oplopen tot meer dan vierhonderd millimeter.

Hitte Burkina Faso behoort tot de warmste landen van de regio, omdat het temperende effect van de zee niet aanwezig is en de zon volop de kans krijgt om de lucht te verwarmen. In de periode maart-april-mei liggen de gemiddelde maximumtemperaturen tussen de 36 en 42 graden. Er zijn dagen dat het nog verder oploopt. Vooral het noorden, dat in de Sahel ligt, kent soms dagen waarbij het kwik richting de vijftig graden oploopt. Het aanbreken van het regenseizoen betekent niet alleen een toenemende kans op neerslag, het houdt ook in dat de temperaturen zowel overdag als ‘s nachts iets dalen. Na het regenseizoen lopen de temperaturen weer op.

Over neerslag, min-max temperatuur, UV-index is een maandindex te bekijken.

 
 

Religie

In Burkina Faso zijn er 4 grote religieuze strekkingen: moslims, katholieken, protestanten en animisten (traditionele Afrikaanse religieuze stroming). De grootste groep, is moslim 61%, ongeveer 19% is rooms-katholiek, 15% is animist en 4 % is protestant. Burkina Faso is een seculier land, de grondwet en een aantal andere wetten bepalen dat alle burgers vrij zijn om hun godsdienst te kiezen en uit te oefenen. Er zijn geen politieke partijen die gebaseerd zijn op een godsdienst, een etnische achtergrond of een regionale afkomst.

Animisme is een verzamelnaam voor verschillende vormen van traditioneel geloof in Afrika, grotendeels gelinkt aan de natuurelementen en de plaats/rol van voorouders (zoals in veel andere delen van de wereld, vaak onder een andere naam). Het is voor veel mensen de grondlaag van het geloof die algemeen nog aanwezig is en waar nadien christendom, islam en andere jongere godsdiensten ’bovenop’ kwamen te liggen. Burkinezen zeggen graag dat 100 procent van de Burkinezen animist is, omdat iedereen deze traditionele waarden en tradities onderliggend nog met zich meedraagt. Veel gelovigen zijn zowel animist als moslim of katholiek.


 
 

Geschiedenis/Politiek

Archeologische vondsten op het grondgebied van Burkina bewijzen een nederzettings geschiedenis die minstens 14.000 jaar geleden begon. De vroegste bewoners waren jagers en verzamelaars. Ongeveer 3500 jaar geleden begonnen mensen ijzer en keramiek te gebruiken. Bij Tin-Akoff, uiterste Noorden, verbouwden mensen 3000 jaar geleden parelgierst. Rond de 12e eeuw begon de tijd van de grote migraties, die geleidelijk etnische groepen uit Ghana of Mali naar het land brachten. In de 15e eeuw trokken de Mossi van het noorden van Ghana naar het Noorden om uiteindelijk Wogodogo, later Ouagadougou, te stichten. Oubri maakte zich zelf Moogho Naba, heerser van de Mossi. Voor een verkorte samenvatting Lees meer. Voor de uitgebreide versie ga naar Geschiedenis van Burkina Faso.

 
 
 

Cultuur

In Burkina Faso leven veel culturen naast en ook door elkaar. In het Noorden leven de nomadische stammen zoals Bella, Fulani en Toeareg. Verreweg het grootste gedeelte hiervan is Islam. In het Westen vinden we Gouroensi, Gourmanché en . Het midden van BF wordt hoofdzakelijk bevolkt door de grootste groep de Mossi. De koning van deze groep is de Moro Naaba en heeft een paleis in Ouagadougou. Ook nu nog heeft de Moro Naaba politieke invloed. In het westen leven de .Van origine waren deze bevolkingsgroepen animisten. Met de komst van paters en andere zendelingen werd een aanzienlijk gedeelte van de bevolking bekeerd tot het katholicisme of protestantisme. Toch blijft er ook dan nog sprake van animisme.