Onze Werkwijze

De organisatie van Sahelp bestaat uit voorzitter-secretaris-penningmeester. Ze worden ondersteund door de groep projecten en webmaster. Door allerlei onvoorziene omstandigheden zijn er op 1-11-2021 een aantal vacatures. Graag komen we dan ook in contact met mensen die ons willen helpen in het opvullen van de vacatures.

We vergaderen buiten de vakantie periode om de 5-6 weken. We vormen een collegiaal bestuur waarbij het geen verschil verschil maakt welke functie je hebt. Sahelp staat voor Sa(men)Help(en) en dat brengen we ook binnen het bestuur in de praktijk.

In zijn algemeenheid vertegenwoordigd de voorzitter Sahelp naar buiten toe en initieert het beleid. De secretaris zorgt voor het vastleggen en volgen van verslagen, actiepunten en registreren van (project) stukken. De penningmeester houdt zich bezig met de financiële aspecten van (donatie-subsidie-aktie) inkomsten, (project)uitgaven en begroting-jaarrekening. De webmaster zorgt voor het vullen en up-to-date houden van de website.

Vanuit de groep projecten worden de contacten met projectverantwoordelijken onderhouden, aanvragen behandelt, voortgang bewaakt, eindrapportage beoordeelt en impact gevolgd. Elk projectgroeplid begeleidt een aantal projecten die het best aansluiten bij zijn werkervaring en interesse.

Samen zetten we ons in om op verschillende manieren instanties/bedrijven/particulieren te bewegen om giften-donaties aan Sahelp over te maken.

Het Bestuur en Commissieleden

Irene Lequin

Voorzitter

Sinds 1984 ben ik, Irene Lequin, lid van Sahelp. Vanaf 1977 volgde ik het ontstaan en de acties van de Stichting Sahelp; ontstaan na de enorme droogte in de Sahel medio de zeventiger jaren. Toen ik in 1984 gevraagd werd tot te treden tot het bestuur, hoefde ik daar niet over na te denken. Lees meer

Jan Lubbersen

Penningmeester

Van 1976 tot 1979 ben ik als SNV-landmeetkundige betrokken geweest bij het 40-aarden dammen project in toen nog Boven Volta. Na een hernieuwd bezoek in 2014 met mijn familie aan Burkina Faso heb ik me in 2016 aangemeld om de Financiën te verzorgen bij Sahelp. Lees meer

Luuk Boessenkool

Voorzitter Projecten

Mijn naam is Luuk Boessenkool en ik ben bestuurslid projecten. Sinds 2006 ben ik lid van Sahelp. Het is eigenlijk gekomen door mijn collega Harrie van Rosmalen, die mij polste of ik belangstelling had om er bij te komen. Lees meer

Harrie van Rosmalen

Projectbegeleider

Tijdens mijn opleiding Civiele Techniek in Delft groeide mijn belangstelling voor het buitenland na een stage in Egypte, aanleg van de Aswandam, en een afstudeeropdracht in Kenya op het gebied van erosieproblemen. Lees meer