Historie Sahelp

Hier vindt u informatie over het ontstaan en het eerste transport in 1978.

Van een idee naar..

Het idee ontstond in 1977 in Oss. Vanuit het idee kwamen 6 personen bij elkaar om kijken hoe op korte termijn hulp geboden zou kunnen worden in de Sahel, waar een enorme droogte heerste. Uit deze 6 personen ontstond een werkgroep die januari 1978 bij de notaris zat om Stichtings Sa(men)help(en) op te richten. De naam heeft 2 belangrijke elementen in zich namelijk de Sahel als regio waarop men zich op wilde richten en samen helpen als credo om te laten weten dat het geen eenmansactie is maar dat we het samen moeten doen. In Burkina Faso was behoefte aan verschillende soorten materialen. In eerste instantie werden deze aangevraagd bij Sahelp door missionarissen werkzaam in Burkina Faso. Inzet was om zo snel als mogelijk en vervolgens om iedere 2 jaar een transport door de Sahara naar Burkina Faso te organiseren. Voor een dergelijke operatie was het nodig om gelden in te zamelen om daarvan de aangevraagde hulpgoederen te kopen en een transport te regelen.

Met een betrokken groep van zo'n 150 personen is dit uiteindelijk gelukt. Het vertrek werd uitgebreid onder de aandacht gebracht. Op 14 februari 1978 gaf burgemeester Jansen bij het gemeentehuis van Oss het vertreksein. De eerste 500 m. werd het konvooi vooruitgegaan door de harmonie KVA..

1 jaar later en verder

In het begin waren de acties spectaculair: volgeladen vrachtwagens werden door bekende Nederlanders zoals premier Ruud Lubbers, prins Claus, ministers Tiny Gardeniers en Jan Pronk vanuit Oss uitgezwaaid en gingen door de Sahara richting Burkina Faso in West Afrika. De eerste reis is staat uitgebreid beschreven in een verslag van de reis. De onderstaande dia show is een combinatie van de verschillende activiteiten die bij een dergelijk transport komen kijken.

De reizen werden uiteindelijk te gevaarlijk, waarop besloten werd om over te gaan op container vervoer. In Oss werden de containers gevuld en met vrachtwagens naar Rotterdam gereden om vandaar per schip naar Abidjan in Ivoorkust te worden verscheept. Vervolgens per trein naar Ouagadougou vanwaar het met vrachtwagens werd verreden naar de eindbestemming. De hieraan verbonden vervoerskosten werden zodanig hoog dat besloten werd om hiermee te stoppen. Vanaf de eeuwwisseling zijn we gestart met het financieren van projecten. Groeperingen vanuit Burkina Faso konden goed onderbouwde aanvragen indienen. Op basis van vastgestelde criteria wordt een aanvraag beoordeelt. Hoofdpunten daarbij zijn kleinschalig en zelfredzaamheid.

Het eerste hulpgoederentransport door Sahelp in beeld en in schrift

Van dit eerste transport is een uitgebreid reisverslag gemaakt deel 1 en deel 2.

 

"Wat verbindt en wat verdeelt het leven van een Nederlander en een Burkinabé ":

Beiden leven in Vrijheid en Democratie.

Zij leven in hitte-droogte en blijvende achterstand