Doneren

U kunt ons helpen om de huidige en om nieuwe projecten mogelijk te maken door het overmaken van een geldelijke bijdrage naar Rek.nr. NL 97 RABO 0170 4361 36 . Mocht u een speciaal project of doelgroep in gedachten hebben vermeld dit dan in de omschrijving.
De overheid trekt zich steeds verder terug in het financieel ondersteunen van projecten in ontwikkelingslanden. In plaats hiervan heeft ze het aantrekkelijker gemaakt om te schenken aan Goede Doelen Organisaties die deze projecten uitvoeren. Met het CBF keurmerk is ook Stichting Sahelp aangemerkt als een ANBI organisatie.
Door schriftelijk vast te leggen dat u gedurende minimaal 5 jaar een vast bedrag wenst te schenken kunt u dit bedrag jaarlijks als aftrekpost opgeven bij aangifte belastingen onder IB. Draagt U Sahelp een goed hart toe en wilt u gebruik maken van deze aftrek mogelijkheid gebruik dan Onder de knop Ga Naar en U kunt hier nadere informatie en het in te vullen formulier vinden.