Sahelp - Helpt de mensen in Burkina Faso zichzelf te redden

Evaluatie reis naar Borkina Faso

3 april 2018 - 

EVALUATIEREIS

27 Januari zijn twee van onze bestuursleden naar Burkina Faso gevlogen. Zij gaan daar al partners waar Sahelp al jaren mee samenwerkt bezoeken. Zij bekijken daar de resultaten van de diverse projecten die wij in de loop der jaren hebben gefinancierd. Hoe staat het met deze projecten en wat zijn de resultaten? Zijn er nog verbeterpunten en kan het project op langere termijn op "eigen benen " staan. Vanzelfsprekend bezoeken zij ook alle lopende projecten. Een ander belangrijk punt van dit bezoek is de discussie aangaan met de plaatselijke stichtingen over nieuwe projecten die op stapel staan. Voldoen die wel aan onze voorwaarden en eisen? Hieronder een drietal foto's van de omgeving waar onze bestuurders aankwamen.

Zij evalueerde de bouw van de schoollokalen van Aribinda met Pater Eugenio. Zie hieronder.

Ook werd het grote landbouwproject van CECA bekeken en beoordeeld. Een 4-jarig project waarvan het eerste jaar zeer succesvol is afgesloten. Maar met eigen ogen zien is altijd beter.

De gerealiseerde bouli. Eén van de 6 waterputten die gemaakt zijn.

En door de realisatie van de wateropslagplaatsen kunnen er het gehele jaar land-en tuinbouwactiviteiten plaatsvinden. Liefst 110 huishoudens volgen  het opleidings- en trainingsprogramma van dit project.

Bij stichting MAIA hebben onze bezoekers met eigen ogen kunnen waarnemen dat de uitbreiding van de naaischool goed is uitgevoerd en de achtergestelde meisjes een uitstekende opvang en leerplek hebben gekregen.

De uitbreiding van de campus van AESF in Dinderesso is bijna gebruiksklaar. De inrichting en een verfje en dan kunnen de 80 leerlingen definitief inhuizen. Nu vind het onderwijs plaats in diverse lokalen verspreid over verschillende gebouwen.

De stichting Aprodes werd bezocht. Daar waren tegenvallende resultaten mbt de productie van CooKits. Echter de voorlichting over het gebruik ervan en de mogelijkheden om melk te pasteuriseren was in de zeer afgelegen dorpen wel duidelijk.  In maart wordt de productie van CooKits weer opgepakt.

Foto's

 

 

Meer nieuwsberichten

CBF Keurmerk