AESF Dinderesso

2018 situatie voor verhuizing naar locatie Dinderesso
2020-2021 Project uitbreiding met pluim- en veeteelt opleiding

A.E.S.F. staat voor Association Educatief Sans Frontieres oftewel opleiding voor iedereen. Ze zijn gestart vanuit Bobo Dioulasso maar inmiddels verhuisd naar Dinderesso op zo'n 20 km. van Bobo. De doelgroep is ongewijzigd gebleven en bestaat uit de opvang van straatjongeren uit Bobo Dioulasso en directe omgeving. De jongeren worden voornamelijk aangedragen vanuit de gemeente , maar ook individuen of jongeren zelf kunnen hulp zoeken bij AESF.

Nadat is gekeken of ze inderdaad geen plek meer hebben waar ze welkom zijn worden ze opgenomen. De reden waarom ze op straat terecht zijn gekomen kan heel verschillend zijn. Wat te denken van overlijden van ouders en geen verdere familie hebben of ............ . In eerste instantie vond de opleiding plaats op het terrein van de katholieke missie in Bobo. Echter het gebouw voldeed bij lange na niet aan de eisen; 3 groepen van kinderen kregen les in 1 lokaal.

Daarom is uitgekeken naar een andere lokatie, waar er ruimte is en waar ook beroepsopleiding kan worden gevolgd. In Dinderesso is deze gevonden en is geïnvesteerd in gebouwen om les te geven en ook om te overnachten. Afgelopen jaar heeft Sahelp kunnen helpen met het opzetten van een vee- en pluimvee project door de bouw van onderkomens en de aanschaf van geiten, schapen, koeien, kippen, kalkoenen en parelhoenders. Naast het educatieve karakter kan er ook wat voedsel en geld mee worden verdiend.. Van de bouw is een filmpje gemaakt.

Film Sahelp Associaton Education Sans Frontieres

Situatie Bobo 2018

Situatie Dinderesso 2018

Bouw stallen hokken 2020

Sanon Marie Paulette Francoise

leerling bij AESF

Ik zit in klas CM2. Ik ben binnen AESF opgegroeid, waar ik begonnen ben met CP1. Via mijn tante Albertine ben ik met AESF in contact gekomen. Lees meer

Diarra Zacharie

president van AESF

Mijn naam is Diarra Zacharie. Ik ben president stichter van AESF. Van origine ben ik leraar. Ik heb dit vak gekozen na het eerste deel van mijn VWO te hebben afgerond in Mali. Lees meer

Emile Toe

oud-leerling van AESF

Ik was niet zo jong meer toen ik naar school ging. Bij AESF ben ik begonnen met CP1. Ik woon alleen met mijn moeder, mijn vader stierf toen ik een baby was. Lees meer

Sanon Germaine

lerares bij AESF.

Na mijn BEPC heb ik me ingeschreven voor de opleiding voor leraar in het basisonderwijs. Na twee jaar studie heb ik mijn diploma behaald. Na een tijd van werkeloosheid .......... Lees meer