ABOS school Dori

Al vanaf 1976 werkt de Nederlander Frits Wegerif in de Sahel. Eerst als SNV-vrijwilliger in o.a. Dori en Djibo. Na getrouwd te zijn met een Peulhse vestigt hij zich als veehouder in Liki nabij Aribinda. Van hieruit heeft hij zich sterk gemaakt voor betere onderwijs in verschillende dorpen in de nabije omgeving. De hiervoor opgerichte Stichting Intara zorgde voor financiële middelen. De regionale groep ABOS nam de uitvoering op zich.

Dit waren eenvoudige schooltjes op een zanderige ondergrond met strooien matten en boomstammetjes. Met name bedoeld om schaduw te bieden en om de wind te breken. Jaarlijks moesten de matten worden vervangen. Het schoolseizoen was sterk verbonden aan het droge seizoen. In 2018 ontstond het plan om over te gaan naar meer duurzame schooltjes.

De moslimextremisten gooiden echter roet in het eten. De mensen uit de regio Aribinda vluchtten voor het geweld naar de grotere plaatsen als Dori waar op stel en sprong actie werd ondernemen om de kinderen op te vangen en ze onderwijs te bieden. Eind 2019 lukte het om de groep van 50 kinderen op te vangen die nog helemaal niet naar school geweest waren. Lees verder ......