Aprodes Kongoussi

Het werkzame leven van Kinda Boukary, directeur van Aprodes, lijkt veel op het wegenpatroon van Burkina Faso. De routes national, regional en departenal zijn goed herkenbaar, hoewel niet altijd goed berijdbaar. Gaten in het asfalt, lateriet pistes met wasbord en stoffige, zanderige wegen. Daarna komt het echte werk op het platteland. Een sterk vertakt wegennet dat zich zelf vormt door fietsers, bromfietsers en verdwaalde (vracht)auto’s. Dat is flink opletten. Voordat je het weet strand je bij een groepje hutten of stuit je op een niet te passeren beekbedding. Kinda volgde eerst een geëigend pad als veld- en kantooragent bij het toenmalige Foster Parents Plan huidige PLAN. Daarna begon zijn zoektocht. Met de opgedane ervaring en een bachelor in sociologie op zak zocht hij zijn eigen weg en richtte hij in 2000 Aprodes op. Met eigen ogen zag hij in de jaren 1998 en 1999 de moeilijke omstandigheden in en rond zijn thuisbasis Loulouka bij Kongoussi. Daarbij richtte hij zich in eerste instantie op landbouwactiviteiten om de productie te verhogen. Hiermee werden goede resultaten geboekt.

Kinda zag een nieuwe weg voor zich en richtte zich vervolgens op de grootste bevolkingsgroep de vrouwen. . Hiervoor werd de Loulouka Women's Group opgericht met als doel vrouwen te betrekken bij ontwikkelingsactiviteiten. Omdat het Lac Bam, met zijn watervoorraad, een potentiële bron van inkomsten was, werden deze vrouwen ook begeleid in de praktijk van het tuinieren. Met de verbouw van sperciebonen, uien, tomaten e.d. konden ze een eigen inkomen genereren. Een in 2012 gemaakt filmpje geeft een goed beeld van hun activiteiten.

Niet alle wegen leiden tot het beoogde doel. Hoe zonde is het toch dat voor het koken zoveel brandhout wordt gebruikt. De plaatselijk gefabriceerde cookit zou een einde aan het gebruik van brandhout moeten betekenen. Tot op heden heeft het nog niet aan de verwachting voldaan. Een niet verwacht effect is wel geweest dat veel vrouwen zijn overgegaan tot de aanschaf van een verbeterde oven wat toch een besparing van brandhout oplevert.

In het Noorden van Burkina Faso is het vanaf 2012 bijzonder onrustig geworden. In 2017 escaleerde dit tot frequente aanslagen vanuit Elquada op tal van plaatsen. Dit heeft tot gevolg gehad dat vanaf medio 2018 er vluchtelingenstromen op gang kwamen naar zuidelijk gelegen plaatsen zoals Kongoussi. Inmiddels gaat het om meer dan 1 miljoen Burkinabé. Hele families streken neer in Loulouka. Hoe moeilijk de situatie ook is landgenoten probeer je te helpen. Voor de vrouwen groepen en voor Kinda reden om in actie te komen. Vanuit Sahelp is noodhulp verstrekt voor de aankoop van zaden en kunstmest, zodat de vrouwen een stuk tuin konden bewerken en daarmee gezond voedsel verbouwen voor eigen gebruik en voor verkoop.

Voor wat betreft het onderwijs zijn er voor de kinderen eenvoudige klaslokalen ingericht, waarbij de leerlingen ook ’s avonds bij licht door zonne-energie kunnen studeren.

De positieverbetering van vrouwen is een zaak van lange adem. Bovendien speelt de veiligheidssituatie een grote rol in het dagelijks bestaan van de vrouwen. Dit geldt uiteraard ook voor de andere vluchtelingen in en om Kongoussi. Een andere reden is dat de klimatologische omstandigheden zwaar en onvoorspelbaar zijn. En zoals in veel andere regio’s zijn woestijnvorming en degradatie van de bodem een groot probleem.

Safiata Kinda Delphine Sawadogo

Voorzitter Yam Wekre Penningmeester

Kinda Boukary

Voorzitter Aprodes

Groep ontheemden

Loulouka

We kunnen niet zeggen hoe heilzaam tuinieren is voor ons en onze gezinnen. Voorheen hadden we moeite om zelfs de meest geringe gezinsuitgaven te betalen. Vandaag de dag zijn we in staat om ...... Lees meer

De landbouwseizoenen van 1998 en 1999 waren slecht voor de bevolking van Loulouka en omgeving. De gezinnen waren niet in staat om in hun voedselbehoeften te voorzien. Lees meer

Twee jaar geleden zijn we vanwege de terroristische aanslagen en onveilige situatie ons dorp ontvlucht en zijn we in Kongoussi, Loulouka, terechtgekomen. We hadden in het begin heel moeilijke tijden, maar dankzij de solidariteit van de mensen verbeterde onze situatie. Lees meer

Film Sahelp tuinbouw Aprodes