Nabasnoogo Avondschool - Bi Songo - Maternite

Projecten ontstaan soms door toevalligheden. In 1994 vertrok de Fransicaner pater Jan Beekman naar Burkina Faso met als doel om de boodschap uit te dragen. Een boodschap valt beter op een gevulde maag dan in een lege. Jan ontdekte de behoeften en handelde hiernaar. Valentin Guigma zag Jan's pogingen en sloot zich bij hem aan. Samen besloten ze tot de oprichting van Association Nabasnoogo (ANAB)

Het doel werd gericht op het bevorderen van de eigen ontwikkeling in de regio Zorgho door de mensen zelf, door middel van onderwijs en het bieden van middelen voor sociaal-economische ontwikkeling.
Op verzoek van Jan Beekman werd in 1998 Sahelp gevraagd om, samen met ANAB projecten te steunen op het gebied van onderwijs-Avondschool (schoolgebouwen en leermiddelen), gezondheidszorg-Maternité (kraamkliniek, verzekering), kleuterschool-Bi-Songo en tuinbouw. Jan Beekman is in maart 2021 overleden en zijn taken bij ANAB overgenomen door Pierre Sawadogo, die al sinds 2004 bij ANAB betrokken is. Om een en ander overzichtelijk te houden zijn projecten van ANAB onderverdeeld in Avondschool in Zorgho - Bi-Songo in Yorgho - Maternité in Sankuisse. Voor uitgebreide beschrijving en chronologisch overzicht van de belangrijkste akties ga naar Lees meer


Avondschool Zorgho

De avondschool is in 2001 opgericht door Valentin Guigma en Jan Beekman omdat er een enorme behoefte was om alsnog te leren lezen en schrijven bij zowel jongeren als volwassenen, die om verschillende redenen geen onderwijs hebben gekregen.

Veel leerlingen zijn kleine ondernemers (bouw, handel, veeteelt en landbouw). Momenteel zijn er ongeveer 130 leerlingen, waarbij er in de eerste jaren de grootste klassen zijn, rond de 30 leerlingen.

De school heeft 5 leerjaren en de lessen worden gegeven in het Mooré (de lokale taal) en in het Frans. Een van de leerkrachten, Charles Zongo, is ook de coördinator van het onderwijsprogramma. Ook Pierre Sawadogo, de directeur van Nabasnoogo, heeft een belangrijke taak bij de organisatie van de school en de contacten met de financiers in Europa.

De leerkrachten, die overdag lesgeven in het reguliere basisonderwijs, ontvangen een kleine vrijwilligersvergoeding ter bestrijding van hun onkosten. Helaas is de overheid van Burkina Faso nog niet bereid om de salariskosten van de leerkrachten voor haar rekening te nemen.

Sinds 2016 wordt een speciale methode gebruikt voor volwassenen onderwijs, waarvoor de leerkrachten een training hebben gevolgd bij de organisatie Tin Tua. Lees meer.

Sahelp film Avondschool

Les aan groep 1

les aan groep 3

Interview Jan en Pierre dl 1

Interview Jan en Pierre dl 2

Evaluatieverslag 2021

Léontine Nongpanga

oud leerling Avondschool

Charles Zongo

leraar-begeleider Avondschool

Razougou Jean Kabore

begunstigde leerlingenfonds

Mijn naam is Léontine Nongpanga. Ik ben opgegroeid in een monogaam en katholiek gezin. Als kind ben ik niet naar school geweest. Lees meer

Voordat ik bij Nabasnoogo kwam werken, was ik een student in het laatste jaar van de middelbare school. Lees meer

Mijn naam is Razougou Jean Kabore. Ik ben visueel gehandicapt. Ik verloor mijn ogen toen ik 8 jaar oud was. Met mijn handicap kon ik niet op school blijven. Lees meer

Bi-Songo kleuteronderwijs Yorgho

Kleuters moeten zichzelf maar zien te vermaken. Het eerste en tweede jaar zien ze vooral de rug van hun moeder. Ze worden overal mee naar toe genomen. Daarna moeten ze zichzelf zien te vermaken. Vaak krijgen oudere kinderen de opdracht om te zorgen voor broertje of zusje. Langzamerhand ontwikkelen ze zich door te luisteren en te kijken. De ontwikkeling gaat echter langzaam. Als ze naar school mogen moeten ze nog veel zaken leren, zoals samen spelen met anderen, franse taal, hygiene, etc. . Feitelijk is kleuteronderwijs een must om later goed voorbereid lessen te kunnen volgen. Bi-songo betekent in de taal van de Mossi vroegtijdig leren en voorschoolse educatie voor kleuters. Op deze school voor kleuters worden ze spelenderwijs wegwijs gemaakt en leren om te gaan met leeftijds genoten.

Volgens officiële cijfers gingen in 2018 slechts 5 op de 100 kinderen jonger dan 6 jaar naar de kleuterschool. Van de in totaal ca. 1900 kleuterscholen zijn er slechts 170 openbaar, terwijl in Burkina Faso 8902 dorpen zijn. Ter vergelijking in Nederland werd in de vijftiger jaren gestart met kleuteronderwijs. In de zestiger jaren konden alle kleuters van 4-6 jaar kleuteronderwijs volgen in speciaal hiervoor geschikt gemaakte binnen- en buitenruimten. Inmiddels is het gangbaar dat een groot deel van de kleuters vanaf 2 jaar omgang hebben met leeftijds genoten.

Onder de vlag van Nabasnoogo is in 2001 de kleuterschool Bi-Songo gestart in Yorgho waar kleuters uit de dorpen Nabasnooghin, Yorgho, Pittyn en Zorrmogdo worden opgevangen. Voor begrippen in Burkina Faso zijn de voorzieningen kleinschalig maar kwalitatief goed. Wel is ze minder goed uitgerust om kinderen voedingszorg te verstrekken. Om de leefomstandigheden te verbeteren en als aanvulling op het onderwijsprogramma hebben we in 2022 een aanvraag voor het slaan van een waterput voor schoon drinkwater, water voor het schoonhouden van het onderkomen en de aanleg van een groentetuin mogelijk gemaakt. In onderstaande diaserie wordt de tot standkoming vanaf het begin tot het voorlopige einde in beeld gebracht. Eerst wordt de juiste plaats bepaald, vervolgens wordt er geboor, waarna de watertoren en het leidingnet wordt aangelegd. Inmiddels is men gestart met de aanleg van de groentetuin en staan de eerste gewassen op het punt om te worden geoogst. Uit de reacties merken we dat iedereen enorm betrokken en enthousiast is over dit project. De hygiëne is sterk verbeterd en de kleuters zien hoe deze worden verbouwd en profiteren bij de middagmaaltijd van deze verse producten. Lees meer over het project en bekijk onderstaande dia serie

Tijdens ons laatste bezoek zagen we hoe gedisciplineerd ze waren met stil zitten op een matje, waarbij wat franse woorden werden geoefend. Het afpellen van een banaan werd vergeleken met de huid van een mens. Er werd handen gewassen en er was tijd om zich uit te leven op de speeltoestellen en met een door ons meegebrachte bal te voetballen. Van de ouders wordt een kleine bijdrage gevraagd om gezond middageten te kunnen maken.

Verslag 2019-2020

Speelkwartier kleuters

Handen wassen, banaan eten

Daouda Guigma

hoofd Bi Songo

Salamata Bougma

ouder met kleuters

Pierre Sawadogo

Coördinator Nabasnoogo

Als 6-jarige jongen werd Ik ingeschreven op de lagere school. Dit ging moeizaam en ik heb net aan het niveau van het eerste leerjaar (CE1) gehaald. Omdat de vooruitzichten niet goed waren ben ik hierna vroeg van school gegaan. Lees meer

Ik ben opgegroeid in Bougré in een boeren- en polygame familie. Ik had niet de kans om naar school gestuurd te worden en dat vond ik erg jammer. Ik had een jeugdvriendin die wel naar school kon gaan en die nu lerares is. Lees meer

Voordat ik bij Nabasnoogo kwam werken, was ik een student in het laatste jaar van de middelbare school. Ik woonde in Zorgho met een neef die werkte in een klein boerenbedrijf met landbouw en veehouderij. Ik ben het eerste kind van mijn vader. Lees meer

Maternité in Sankuisse

Gezondheidszorg op het platteland vind is een zeldzaamheid in Burkina Faso. Je vindt het wel in de regio hoofdplatsen en middelgrote plaatsen zoals Tenkodogo en Zorgho. Dankzij de financiering vanuit Sahelp is het mogelijk gemaakt dat in Sankuisse een maternité is gekomen. Binnen een straal van 30-40 km. is dit de enigste mogelijkheid. In de maternite houdt een dokter een paar dagen in de week spreekuur. Ook is het er mogelijk om bij lastige bevallingen te helpen. Het koel bewaren van vloeistoffen en vaccins gebeurt in een koelkast die op een gasfles is aangesloten. Electriciteit is (nog) niet aanwezig. Indien noodzakelijk wordt gebruik gemaakt van een generator. Daarnaast is er een apotheek met een aantal meest voorkomende medicijnen.

Tijdens ons bezoek in 2018 constateerden wij dat er scheuren waren ontstaan in het nieuwste gebouw. Het leek erop dat men dacht dat wij verantwoordelijk zouden zijn om deze te repareren. Na een indringend gesprek met de verantwoordelijken en dorpsoudsten hebben we duidelijk gemaakt dat men hier zelf voor verantwoordelijk voor was. Gelukkig is de boodschap over gekomen want bij het laatste bezoek in 2020 bleken de scheuren verholpen, waren bedden verstevigd zodat ze niet doorzakten, bleek er een nieuw plafond te zijn aangebracht en zag het er weer fris uit.

Als Sahelp willen we de helpende hand bieden, maar het gebruik en de verantwoordelijkheid voor de in stand houding ligt bij de gebruikers.

.

.

.

Kraamkliniek Sankuisse

.

.